Het coronavirus: informatie voor huisartsen


Groene lijn voor snelle doorverwijzing van uw patiënten

Voor patiënten met niet-uitstelbare zorg kan u als huisarts gebruikmaken van de Groene Lijn voor het inplannen van een afspraak. Dit centraal telefoonnummer is van maandag tot en met vrijdag voor alle huisartsen beschikbaar van 8 tot 17.30 uur. Om het telefoonnummer te bemachtigen kan u terecht bij Jef Pissierssens, de ombudsman voor huisartsen.

Via de Groene Lijn kan u ook vragen om doorgeschakeld te worden met een specialist om het dossier van de patiënt te bespreken en de urgentie van de afspraak samen te evalueren.

Terug naar boven


Richtlijnen voor uw patiënten die naar het ziekenhuis komen 

Patiënten zullen bij de herinnering (via SMS, e-mail of brief) aan hun afspraak worden gevraagd vooraf de voorzorgsmaatregelen te raadplegen voor ze naar het ziekenhuis komen. 

Om een geschikte behandeling en de beste zorg te bieden, is het belangrijk dat patiënten hun medicatieschema meebrengen naar het ziekenhuis. Zeker in deze bijzondere periode is een volledig en correct overzicht van hun thuismedicatie van belang. U of uw patiënt kan het formulier voor het invullen van het medicatieschema downloaden.

Alle patiënten die naar het ziekenhuis komen voor een geplande opname, worden ervoor getest op COVID-19. Op basis van de resultaten van die test wordt finaal beslist of de opname kan plaatsvinden. Die test is ook van belang om de opname van niet-COVID-19 en COVID-19-bevestigde patiënten strikt te scheiden in de gescheiden niet-COVID en COVID-zones ter bescherming van andere patiënten en ziekenhuismedewerkers.

Terug naar boven


Permanente paraatheid

Door de afname van het aantal gehospitaliseerde coronapatiënten werd de COVID-zone afgebouwd. Het ziekenhuis blijft echter paraat om opnieuw snel terug te schakelen in geval van een heropflakkering van het virus waardoor opnieuw meer patiënten in het ziekenhuis belanden.

Terug naar boven