Bezoekregeling volwassen patiënten


2 vaste en geregistreerde bezoekers voor max. 30 minuten

De patiënt  mag bezoek ontvangen van  2 vaste en geregistreerde volwassen bezoekers voor maximum 30 minuten per dag. De patiënt beslist wie de 2 vaste bezoekers zijn.

 • De bezoeker moet  ouder zijn dan 18 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken mits akkoord van de behandelende arts en de verpleegkundigen van de afdeling. In dat geval kan maximaal 1 kind als vaste bezoeker worden toegelaten. Dit kind dient wel steeds begeleid te worden door de vaste (volwassen) bezoeker.
 • Zelfs met de toelating, vragen we om bezoek zoveel mogelijk te beperken. 
 • De vaste en geregistreerde bezoekers moeten een groene persoonlijke bezoekerskaart afhalen aan de inschrijvingsbalie. 
 • Indien bezoekers mogen afwijken van de standaard bezoekregeling, kan de verpleegeenheid een oranje bezoekerskaart afleveren. De afwijking wordt vermeld op de oranje bezoekerskaart en deze wordt ingeruild met de groene kaart. Enkel op vertoon van deze kaart zal de bezoeker toegelaten worden door de bewaker in de inkomhal. Vergeet deze kaart dus zeker niet mee te brengen.
 • Het is niet toegelaten om nog andere bezoekers mee te brengen.
 • Wie  zelf ziek of besmet  is, of in de afgelopen 14 dagen symptomen vertoonde of positief testte op Covid-19, of zelf tot een risicogroep behoort, kan niet als bezoeker worden toegelaten. 

Terug naar boven


Dienstspecifieke regelingen

 • Op de Covid-afdeling is is geen bezoek of begeleiding toegestaan.
 • Op de  Spoedgevallendienst  is geen bezoek of begeleiding toegestaan.
 • Voor Intensieve Zorgen wordt bezoek toegelaten op afspraak. De verpleegkundige van het callcenter maakt de afspraak met de familie.
 • Op de  Materniteit  en Neonatologie mogen enkel de partner en max. 2 minderjarige gezinsleden onbeperkt naar het ziekenhuis komen. 
 • In het mortuarium zijn maximaal 3 bezoekers toegelaten.  

Het is mogelijk dat op bepaalde afdelingen met zeer kwetsbare patiënten nog specifiekere afspraken gelden. Deze info verneemt u dan via de afdeling. 

Terug naar boven


Voorwaarden

 • Betreed het ziekenhuis via de hoofdinkom tussen 14 en 18.30 uur.
 • U moet zelf een mondmasker meebrengen, bij voorkeur een chirurgisch mondmasker. Draag dit gedurende het hele bezoek.  Let op correct gebruik. 
 • Wie geen mondmasker heeft, kan een mondmasker aankopen aan de ingangen van het ziekenhuis. 
 • Hou steeds  afstand  (1,5 meter). Hou in tweepersoonskamers het tussengordijn gesloten. 
 • Pas  handhygiëne  toe. Ontsmet uw handen bij aankomst in het ziekenhuis en in/aan de patiëntenkamer. 
 • Maak  geen gebruik van het toilet  in de patiëntenkamer.  
 • Breng  geen drank of etenswaren  mee. 

Terug naar boven


Contact houden met uw familielid

Het UZ Brussel stelt alles in het werk om patiënten en hun familieleden in deze moeilijke omstandigheden toch maximaal in contact te brengen met elkaar. De infolijn is er voor elke patiënt: zowel Covid-patiënten als niet-Covid-patiënten.

 • De  infolijn voor familieleden blijft beschikbaar via telefoon (02 477 88 01) elke weekdag van 8 tot 18 uur, of via e-mail naar  socialedienst@uzbrussel.be. Videochats kunnen aangevraagd worden via het mailadres. 
 • Verdere  afspraken met de arts of de sociaal verpleegkundige blijven telefonisch verlopen. 

Terug naar boven


Dank voor uw medewerking. Samen houden we het veilig!