Diabetologen

prof. dr. Joeri Pen
prof. dr. Joeri Pen prof. dr. Joeri Pen

prof. dr. Joeri Pen

Kliniekhoofd Diabeteskliniek
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Diabetes Type 2
  • Diabetes bij kanker
  • Diabetes en stoornissen van het vetmetabolisme
  • Klinische Voeding

Over prof. dr. Joeri Pen

Prof. dr. Joeri Pen is sinds 2015 arts-specialist in de Endocrinologie - Diabetologie. Hij houdt zich voornamelijk bezig met Diabetes type 2. Hij heeft een achtergrond in inwendige geneeskunde en medische oncologie. Hij behaalde zijn doctoraat in 2014, waarbij hij onderzoek verrichtte naar vaccins tegen kanker. Zijn klinische activiteiten spelen zich vooral af aan het UZ Brussel, maar hij consulteert ook in een polikliniek. Naast zijn klinische activiteiten, is hij mede verantwoordelijk voor de opleiding van studenten en assistenten. Daarnaast geeft hij les aan de studenten geneeskunde en diabeteseducatoren in opleiding.

Sinds 2014 is hij tevens lid van het Nutritieteam, dat zich bezighoudt met de voeding van patiënten, zowel opgenomen als ambulant. In 2018 werd deze dienst omgebouwd tot een volwaardige dienst Klinische Nutritie. Zijn huidige wetenschappelijk onderzoek spitst zich vooral hierop toe. Joeri Pen is verder actief als lid ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism).

Wetenschappelijk onderzoek

  • Inadequate glycemic control in patients receiving parenteral nutrition lowers survival: A retrospective observational trial, Clinical Nutrition Experimental. 2017 17:1-7
  • A new sweetening agent with low glycemic index. Clin Nutr ESPEN. 2018 23:103-106
  • Cancer-associated cachexia, reactive oxygen species, and nutrition therapy. Curr Med Chem. 2018 (E-pub ahead of print)
  • Chronic fatigue syndrome (CFS): Suggestions for a nutritional treatment in the therapeutic approach. Biomed Pharmacother. 2019 109:1000-1007
  • Energy expenditure of patients on ECMO: A prospective pilot study. Acta Anaesthesiol Scand. 2019 63(3):360-36

Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?