Artsen

prof. dr. Brigitte Velkeniers
prof. dr. Brigitte Velkeniers prof. dr. Brigitte Velkeniers

prof. dr. Brigitte Velkeniers

Diensthoofd Interne geneeskunde
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

 • Schildklierziekten
 • Hypofyse-aandoeningen
 • Bijnierziekten
 • Calcium/fosfaat metabolisme
 • Hirsutisme
 • Endocrinologie van infertiliteit
 • Systeemziekten

Over prof. dr. Brigitte Velkeniers

Prof. dr. Brigitte Velkeniers behaalde haar diploma geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel in 1980. Nadien genoot ze haar opleiding tot internist met subspecialisatie endocrinologie aan de VUB (1980-1985). Een deel van haar onderzoek deed ze in Rotterdam en Lyon. Sinds 1999 is ze diensthoofd van de dienst Interne geneeskunde-Endocrinologie van het UZ Brussel. In 1992 legde zij haar doctoraatsthesis af over ‘Regulatie van genen en hormoonproductie in prolactinomen en groeihormoon secreterende adenomen’. Binnen de endocrinologie heeft zij een speciale interesse in ziekten van de schildkier en hypofyse pathologie . Binnen de Interne Geneeskunde is zij expert in systeemziekten.

Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de opleiding van specialisten in de Interne Geneeskunde en de Endocrinologie . Bovendien is ze voorzitter van de interuniversitaire opleidingsraad Master in de specialistische Geneeskunde, voorzitter van de Federale Planningscommissie, voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. In oktober 2019 neemt zij het voorzitterschap op van de Belgian Endocrine Society.

Verder is ze betrokken bij klinisch wetenschappelijk onderzoek en reviewer van een aantal internationale medische tijdschriften.

Wetenschappelijk onderzoek

 • de Filette JMK, Pen JJ, Decoster L, Vissers T, Bravenboer B, Van der Auwera BJ, Gorus F, Roep BO, Aspeslagh S, Neyns B, Velkeniers B, Kharagjitsingh AV. Immune checkpoint inhibitors and type 1 diabetes mellitus: a case report and systematic review. Eur J Endocrinol. 2019 Jul 1. pii: EJE-19-0291.R1. doi: 10.1530/EJE-19-0291. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31330498; PubMed Central PMCID: PMC6709545
 • de Filette J, Andreescu CE, Cools F, Bravenboer B, Velkeniers B. A Systematic Review and Meta-Analysis of Endocrine-Related Adverse Events Associated with Immune Checkpoint Inhibitors. Horm Metab Res. 2019 Mar;51(3):145-156. doi: 10.1055/a-0843-3366. Epub 2019 Mar 12. PubMed PMID: 30861560
 • De Grande LAC, Van Uytfanghe K, Reynders D, Das B, Faix JD, MacKenzie F, Decallonne B, Hishinuma A, Lapauw B, Taelman P, Van Crombrugge P, Van den Bruel A, Velkeniers B, Williams P, Thienpont LM; IFCC Committee for Standardization of Thyroid Function Tests (C-STFT). Standardization of Free Thyroxine Measurements Allows the Adoption of a More Uniform Reference Interval. Clin Chem. 2017 Oct;63(10):1642-1652. doi: 10.1373/clinchem.2017.274407. Epub 2017 Jul 18. PMID: 28720678
 • Unuane D, Velkeniers B, Bravenboer B, Drakopoulos P, Tournaye H, Parra J, De Brucker M Impact of thyroid autoimmunity in euthyroid women on live birth rate after IUI. Hum Reprod. 2017 Apr 1;32(4):915-922. doi: 10.1093/humrep/dex033. PMID: 28333271
 • Van Wilder N, Bravenboer B, Herremans S, Vanderbruggen N, Velkeniers B. Pseudomalabsorption of Levothyroxine: A Challenge for the Endocrinologist in the Treatment of Hypothyroidism. Eur Thyroid J. 2017 Feb;6(1):52-56. doi: 10.1159/000452489. Epub 2016 Nov 24. PMID: 28611949
 • Tonnelier A, de Filette J, De Becker A, Deweer S, Velkeniers B. Successful Pretreatment Using Plasma Exchange before Thyroidectomy in a Patient with Amiodarone-Induced Thyrotoxicosis. Eur Thyroid J. 2017 Apr;6(2):108-112. doi: 10.1159/000453578. Epub 2017 Feb 18. PMID: 28589093

Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?