Systeemziekten

Systeemziekten tasten verschillende inwendige organen aan en uiten zich met heel wat diverse symptomen.

Tot systeemziekten behoren:

  • Systemische lupus (SLE)
  • Sclerodermie
  • Vasculitiden (inflammatoire aandoeningen van de bloedvaten)
  • Granulomateuze ziekten (waaronder sarcoïdose) 
  • Amyloïdosen

De diagnose en de behandeling van systeemziekten kan complex zijn. Vaak zal u hiervoor verschillende medische specialisten raadplegen. 

De huisarts en algemeen internist spelen een belangrijke rol bij het coördineren van het overleg tussen alle betrokken specialisten. 

Systeemziekten hebben dikwijls een weerslag op de huid. Daarom voorziet het UZ Brussel een multidisciplinair spreekuur met internist en dermatoloog.