Volledig geneesmiddelenvoorschrift

94 % van de geneesmiddelenvoorschriftlijnen in het UZ Brussel is volledig.

Toelichting

In het UZ Brussel wordt voornamelijk elektronisch voorgeschreven. Het beperkt aantal manuele voorschriften zorgt ervoor dat we de 100% score niet halen. De bedoeling is om in de toekomst volledig elektronisch voor te schrijven.