Artsen

prof. dr. Anna Jansen
prof. dr. Anna Jansen prof. dr. Anna Jansen

prof. dr. Anna Jansen

Kliniekhoofd Kinderneurologie
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Leerstoornissen
  • Kinderneurologie
  • Neurogenetica
  • Aanlegstoornissen van de hersenen
  • Tubereuze Sclerose Complex (TSC)
  • Epilepsie

Over prof. dr. Anna Jansen

Prof. dr. Anna Jansen studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen en vervolledigde haar opleiding in de Neurologie en Kinderneurologie in het UZ Brussel in combinatie met een fellowship Neurogenetica aan het Montreal Neurological Hospital and Institute. Sinds 2007 is ze als staflid verbonden aan de eenheid Kinderneurologie. Prof. dr. Anna Jansen verdedigde haar doctoraat rond erfelijke oorzaken van epilepsie in januari 2008. Ze publiceerde meer dan 75 artikels in internationale tijdschriften en wordt regelmatig uitgenodigd om over haar onderzoek te spreken op nationale en internationale congressen. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar de identificatie en functionele karakterisatie van genen betrokken bij de ontwikkeling van de hersenen. Ze participeert bovendien in verschillende internationale onderzoeksprojecten rond TSC. Verder begeleidt ze doctorandi en zetelt in de adviesraad van zowel nationale als internationale wetenschappelijke verenigingen.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?