Artsen

prof. dr. Caroline Weytjens
prof. dr. Caroline Weytjens prof. dr. Caroline Weytjens

prof. dr. Caroline Weytjens

Kliniekhoofd Cardiologie
Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Hartfalen en cardiomyopathie
  • Echocardiografie
  • Ergospirometrie en cardiale revalidatie
  • Resynchronisatietherapie
  • Klinische zorgpaden
  • Multidisciplinaire zorg
  • Cardio-genetica

Over prof. dr. Caroline Weytjens

Prof. dr. Caroline Weytjens werkt sinds 2007 als staflid op de afdeling niet-invasieve cardiologie van het UZ Brussel. Zij is geaccrediteerd in de echocardiografie en legde in 2009 haar proefschrift af met als titel ‘Detection of early left ventricular dysfunction in diabetes: application of myocardial velocity imaging to a small animal model’. Zij is opgeleid tot hartfalenspecialist en erkend revalidatiearts en ontwikkelde in samenwerking met Nancy De Laet, hartfalenverpleegkundige, een hartfalenkliniek die intussen dankzij het hartfalenteam uitgegroeid is tot een grote poliklinische activiteit met meer dan 2000 patiëntencontacten per jaar.

Dr. Weytjens is lid van de BWGHF (Belgische werkgroep voor hartfalen), de ESCVI (European society of cavascular imaging), de BSC en de ESC (Belgian and European Society of Cardiology). Zij begeleidt studenten en assistenten in hun klinische opleiding en wetenschappelijk onderzoek en publiceerde meer dan 30 artikels in peer-reviewed tijdschriften.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?