24 uur-bloeddrukmeting

24 uur-bloeddrukmeting

Via dit onderzoek wordt de bloeddruk gemeten gedurende 24 uur. Dit gebeurt via een automatische bloeddrukmeter die door de verpleegkundige tijdens de raadpleging wordt aangebracht. Hierdoor kan de arts een beter beeld krijgen van de bloeddrukveranderingen gedurende de dag en nacht. Bovendien kan zo eenvoudig de gemiddelde bloeddruk berekend worden om na te gaan of er een medicamenteuze behandeling noodzakelijk is of dient te worden aangepast.

Voor het onderzoek

 • Er is geen bijzondere voorbereiding nodig.
 • Eventuele medicatie moet niet gestopt worden.

Het onderzoek

 1. Het onderzoek is volledig pijnloos, en er zijn geen risico’s aan verbonden.
   
 2. Er wordt een bloeddrukmanchet aan de bovenarm geplaatst en verbonden met een bloeddrukmeter. Deze wordt in een tasje aan een riem rond uw lichaam gedragen.
   
 3. Gedurende de dag wordt uw bloeddruk automatisch elke 15 minuten gemeten. U voelt hierbij dat de bloeddrukmanchet opblaast. Tijdens deze meeting kan u best de arm gestrekt houden (indien mogelijk). Soms kunnen er twee metingen na elkaar gebeuren.
   
 4. 's Nachts meet het toestel slechts éénmaal per uur (het is dan niet defect) uw bloeddruk.
   
 5. Daags nadien kan u de bloeddrukmeter terugbrengen

Voorzorgen

 • U mag NIET baden of douchen gedurende het onderzoek.