Magnetische resonantie (MR)

Magnetische resonantie (MR)

Magnetische resonantie (MR) wordt soms door de artsen gebruikt om een diagnose te verfijnen. Dit onderzoek is bijzonder geschikt om de samenstelling en werking van de hartspier zelf te beoordelen. Hierbij kunnen ook beter aangeboren hartafwijkingen en bepaalde afwijkingen van de bloedvaten en hartkleppen in beeld worden gebracht.

Voor het onderzoek

  • Eventuele medicatie moet niet gestopt worden en u moet niet nuchter zijn.
  • Metalen voorwerpen zoals juwelen, piercings, haarspelden, ... laat u best thuis.
  • Metalen voorwerpen die niet verwijderd kunnen worden, protheses, elektronische apparatuur in het lichaam (bv. een pacemaker), ... moeten voor het onderzoek gemeld worden aan de verpleegkundige.
  • Indien u claustrofoob bent, moet u dit met uw arts bespreken

Het onderzoek

  1. Net voor het onderzoek wordt een infuus in uw arm aangebracht. Zo kan tijdens het onderzoek een contrastvloeistof (niet-jodiumhoudend) toegediend worden.

  2. Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel die in de MR-tunnel schuift. Het hoofd gaat eerst in de tunnel. Het onderzoek duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten.

  3. De magnetische resonantie maakt gebruik van een magneetveld (geen röntgenstralen) die worden opgewekt. Hierbij kan u een kloppend geluid gewaar worden.

  4. Via de opgenomen beelden berekent de computer de samenstelling van de verschillende weefsels en geeft deze weer in de vorm van een doorsnede.

Na het onderzoek

  • Resultaten zijn na 24 uur beschikbaar bij de aanvragende arts.