STOP!

STOP!

28 oktober 2020

Sommigen hebben het blijkbaar nog altijd niet begrepen … Daarom roept het UZ Brussel het – letterlijk – van de daken in naam van de ganse zorgsector: STOP!

STOP het virus! STOP mensen, met het niet-volgen van de maatregelen! STOP politici, met het niet luisteren naar experts - STOP politici, met aarzelen en dralen! STOP! Bij de eerste golf kregen de zorgverleners applaus en werden ze in de bloemetjes gezet. Tijdens deze tweede golf moeten de zorgverleners voor hun eigen bescherming en die van hun naasten en patiënten oproepen om de regels te respecteren. 

Tegelijk is het STOP-initiatief van het UZ Brussel een grote dank u aan alle gezondheidsmedewerkers die zich onder grote druk hard inzetten én aan iedereen die de maatregelen opvolgt.

Maatschappelijk engagement 

Het zit in de natuur van het UZ Brussel en van de VUB om ook maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Dat doen gebeurt ook nu weer via de STOP-actie die zich richt tot iedereen in ons land, op welk niveau dan ook en met welke verantwoordelijkheid dan ook.
 

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.