Bezoekregeling Pediatrie 


Covid-kamer

 • 1 ouder (of begeleider) is toegelaten en kan blijven inslapen.   
 • Indien het écht nodig is, kunnen ouders (of begeleiders) elkaar afwisselen, maar liefst zo weinig mogelijk.
 • Broers, zussen en andere bezoekers zijn niet toegelaten.
 • Maak tijdens het bezoek geen gebruik van het toilet in de patiëntenkamer. 
 • Breng geen drank of etenswaren mee. 

Terug naar boven


Niet-Covid kamer

 • 1 ouder (of begeleider) kan blijven inslapen. Ouders (of begeleiders) kunnen elkaar afwisselen.  
 • De andere ouder (of begeleider) kan onbeperkt op bezoek komen.  
 • Andere bezoekers zijn toegelaten tussen 14 uur en 18.30 uur, maar met een maximum van vier tegelijk in de kamer.

Terug naar boven


Dienstspecifieke regelingen

 • Op Neonatologie en Intensieve Zorg Kinderen: strengere maatregelen mogelijk i.f.v. de toestand van de patiënt, dit wordt op de afdeling besproken met de ouders. 
 • Dagopnames in het kinderziekenhuis: 1 begeleider toegelaten.
 • Spoedgevallendienst Kinderen (Pediatric Care): 2 vaste begeleiders toegelaten.
 • Materniteit: de partner en broer(s) en/of zus(sen) zijn altijd welkom, met max. 2 bijkomende bezoekers per keer op de kamer. Maak het bezoek niet te lang (maximaal een uur).

Terug naar boven