Bezoekregeling volwassen patiënten


Max. 2 gelijktijdige bezoekers

Een gehospitaliseerde patiënt mag maximum 2 bezoekers gelijktijdig ontvangen.

 • De bezoekuren lopen van 14 tot 18.30 uur. 

Begeleiding van patiënten

Patiënten kunnen bij een (dag)opname door 1 persoon worden begeleid tot aan de kamer. De begeleider mag echter niet op de kamer blijven.

Terug naar boven


Dienstspecifieke regelingen 

 • Covid-patiënten: max. 1 bezoeker met FFP2-masker. De duur van het bezoek wordt besproken met de arts.
 • Spoedgevallendienst: 1 vaste begeleider toegelaten.
 • Intensieve zorgen: een verpleegkundige van de dienst PIOEN houdt contact met de familie en bespreekt, na multidisciplinair overleg tussen de betrokken zorgverleners, de afspraken rond bezoek.
 • Materniteit: de partner en broer(s) en/of zus(sen) zijn altijd welkom, met max. 2 bijkomende bezoekers per keer op de kamer. Maak het bezoek niet te lang (maximaal een uur).
 • Psychiatrie: afwijkende bezoekuren:
  • Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 17.30 - 19 uur
  • Woensdag: 16 - 19 uur
  • Zaterdag, zondag & feestdagen: 13.30 - 19 uur
 • Mortuarium: max. 3 bezoekers worden toegelaten.

Het is mogelijk dat op bepaalde afdelingen met zeer kwetsbare patiënten nog specifiekere afspraken gelden. Deze info verneemt u dan via de afdeling. 

Terug naar boven


Contact houden met uw familielid

Het UZ Brussel stelt alles in het werk om patiënten en hun familieleden in deze moeilijke omstandigheden toch maximaal in contact te brengen met elkaar. De infolijn is er voor elke patiënt: zowel Covid-patiënten als niet-Covid-patiënten. 

 • De infolijn voor familieleden blijft beschikbaar via telefoon (02 477 88 01) van maandag t.e.m. donderdag tussen 10 en 18 uur, op vrijdag tussen 10 en 16 uur, of via e-mail naar socialedienst@uzbrussel.be. Videochats kunnen aangevraagd worden via het e-mailadres. 

Terug naar boven