Bezoekregeling volwassen patiënten


Bezoek enkel mogelijk met Covid Safe Ticket en ID-kaart

De patiënt mag enkel bezoek ontvangen van mensen met een Covid Safe Ticket (CST). Deze regeling is verplicht in het Brussels Gewest en geldt al zeker tot 15 januari 2022. Het ziekenhuis is verplicht om controle in te stellen bij elke bezoeker.

Er is geen beperking meer op het aantal bezoekers, al raden we aan om met max. twee mensen tegelijk langs te komen.

 • Kom binnen langs de hoofdinkom van het ziekenhuis.
 • Hou uw Covid Safe Ticket op de smartphone klaar voor controle, samen met uw identiteitsbewijs (met foto).
 • De controle is verplicht vanaf 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 mogen mee op bezoek komen, al vragen we dit zoveel mogelijk te beperken.
 • Bezoek is enkel mogelijk tussen 14 uur en 18.30 uur. Op Covid-afdelingen is geen bezoek toegestaan.
 • Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in heel het ziekenhuis, ook voor wie een Covid Safe Ticket heeft.
 • Ontsmet uw handen.

De Covid Safe certificaten kunnen worden gedownload in de CovidSafe.be-app, of het vaccinatiecertificaat kan per post worden verstuurd als u het callcenter belt op 02 214 19 19.

Meer info over het Covid Safe Ticket

Terug naar boven


Dienstspecifieke regelingen

 • Op de Covid-afdeling is geen bezoek of begeleiding toegestaan.
 • Op de  Spoedgevallendienst  is geen bezoek of begeleiding toegestaan.
 • Voor Intensieve Zorgen wordt bezoek toegelaten op afspraak. De verpleegkundige van het callcenter maakt de afspraak met de familie.
 • Bij Neonatologie en op de Materniteit kunnen beide ouders zonder Covid Safe Ticket naar de afdeling komen. Andere bezoekers en kinderen vanaf 12 jaar kunnen enkel op bezoek komen met een Covid Safe Ticket, zoals verplicht in alle ziekenhuizen in het Brussels Gewest.
 • In het mortuarium zijn maximaal 3 bezoekers toegelaten.  

Het is mogelijk dat op bepaalde afdelingen met zeer kwetsbare patiënten nog specifiekere afspraken gelden. Deze info verneemt u dan via de afdeling. 

Terug naar boven


Voorwaarden

 • U moet zelf een mondmasker meebrengen, bij voorkeur een chirurgisch mondmasker. Draag dit gedurende het hele bezoek.  Let op correct gebruik. 
 • Wie geen mondmasker heeft, kan een mondmasker aankopen aan de ingangen van het ziekenhuis. 
 • Hou steeds afstand  (1,5 meter). Hou in tweepersoonskamers het tussengordijn gesloten. 
 • Pas  handhygiëne  toe. Ontsmet uw handen bij aankomst in het ziekenhuis en in/aan de patiëntenkamer. 
 • Maak  geen gebruik van het toilet  in de patiëntenkamer.  
 • Breng  geen drank of etenswaren  mee. 

Terug naar boven


Contact houden met uw familielid op de covidafdeling

Op de covidafdeling is bezoek niet toegelaten. Het UZ Brussel stelt alles in het werk om patiënten en hun familieleden in deze moeilijke omstandigheden toch maximaal in contact te brengen met elkaar.

 • Familieleden kunnen via telefoon (02 477 88 01) elke weekdag van 8 tot 18 uur, of via e-mail naar socialedienst@uzbrussel.be een videochat aanvragen.
 • Afspraken met de arts of de sociaal verpleegkundige blijven telefonisch verlopen. 

Terug naar boven


Dank voor uw medewerking. Samen houden we het veilig!