Klinische studie naar fronslijnen

Vanaf de leeftijd van 30 jaar begint de huid de eerste tekens van ouderdom te vertonen. Dat is een normaal proces. Er zijn talloze technieken waarmee dat proces kan worden vertraagd kan. Als universitair ziekenhuis werkt het UZ Brussel actief mee aan onderzoek om de behandelingen op het vlak van esthetische dermatologie te verbeteren. Daarvoor zoekt de dienst Dermatologie vrijwillige proefpersonen. Het aantal personen dat aan deze studie kan deelnemen is beperkt. Meldt u dus snel aan.

Deelnemen: wie?

Vrouwen en mannen van minstens 18 jaar met matige tot ernstige fronslijnen die nog nooit werden blootgesteld aan botulinetoxines.

Deelnemen: hoe?

Om na te gaan of u in aanmerking komt, neemt u voor 31 december 2019 contact op met studiecoördinator Carine Vleminckx. Dat kan telefonisch of via mail: 02 477 63 58 of carine.vleminckx@uzbrussel.be. Zij plant voor u dan een eerste afspraak in.

Deze klinische studie duurt 52 weken. Voor de opstart en opvolging dient u een aantal keren naar het ziekenhuis te komen. Een consultatie zal 30 tot 60 minuten duren. U zal hiervoor een 15-tal keren naar het UZ Brussel moeten komen.

Studiedeelnemers krijgen de medicatie (toegediend via injecties) in het kader van dit onderzoek kosteloos. Ook de onderzoeken en consultaties in het kader van het onderzoek zijn gratis.

Vervoerskosten worden mogelijk terugbetaald. Bespreek de mogelijkheden hiervoor vooraf met de studiecoördinator.

Deelnemen: waar?

Het onderzoek vindt plaats in het UZ Brussel op de dienst Dermatologie in het consultatiegebouw, routenummer 730.

< Terug