Psychologen

Nathalie Buysens
Nathalie Buysens Nathalie Buysens

Nathalie Buysens

Psycholoog

Specialisatie

  • Acceptance and commitment therapy
  • Diagnostiek
  • Geheugenkliniek
  • Ouderenpsychologie
  • Systeemtherapie

Over Nathalie Buysens

Nathalie behaalde haar Diploma Klinische Psychologie aan de VUB in 2007 en is sindsdien werkzaam in het UZ Brussel als klinisch psychologe. Ze specialiseerde zich verder in systeemtherapie aan het Instituut voor Psychotherapeutische Relatie en Reflectie (IPRR).

Op de dienst Geriatrie werkt zij binnen de geheugenkliniek met families/gezinnen/partners van patiënten met de diagnose van dementie en die nog thuiswonend zijn. Binnen de geheugenkliniek zorgt ze voornamelijk voor de begeleiding en ondersteuning van patiënten met dementie en hun familieleden met als hoofddoel de demente patiënt zo lang en zo kwalitatief mogelijk thuis te laten wonen. Ze is lid van het overlegplatform dementie en geeft op vraag uiteenzettingen over de geheugenkliniek. Daarnaast heeft ze ook een consultatie ‘psychotherapie bij ouderen’.

Nathalie is eveneens werkzaam op de hospitalisatiedienst geriatrie, waar ze voornamelijk cognitieve en emotionele screenings afneemt bij geriatrische patiënten. Ze is een aanspreekpunt voor familieleden van gehospitaliseerde patiënten. Ze doet aan ondersteunende/therapeutische gesprekken.

Verder is ze lid van de Brusselse psychologenkring ‘Pzynneke’.

Bovendien is ze promotor voor masterstudenten Psychologie bij het schrijven van hun eindwerk.

Wetenschappelijk onderzoek

  • ‘Premorbide (pathologische) persoonlijkheidskenmerken en de symptomatologie van neurocognitieve stoornissen bij Nederlandstalige ouderen.’ 2019 - masterproefbegeleiding
  • ‘Een onderzoek naar de factorstructuur van de General Behavior Inventory (GBI) binnen een volwassen psychiatrische populatie.’ 2007 - thesis