Het coronavirus: informatie voor huisartsen

Informatie voor patiënten

Wanneer moet een patiënt met vermoeden van COVID-19 naar het ziekenhuis worden doorgestuurd?

Voor patiënten verdacht op COVID (volgens de laatste gevalsdefinitie van Sciensano) wordt aanbevolen om deze door te sturen naar een spoedgevallendienst voor verdere klinische evaluatie en eventuele hospitalisatie bij: 

 • Dyspneu, en/of
 • Tachypneu (>20/’ in rust), en/of
 •  Verminderde saturatie (<97% bij een patiënt zonder onderliggende comorbiditeit; <92% bij een patiënt met een onderliggende cardiopulmonale morbiditeit of daling van = meer dan 4% tov de gekende waarde), en/of
 • Sufheid, verwardheid, prostratie, en/of
 • Bloeddrukval, en/of
 • Tirage, tekens van respiratoire distress, en/of
 • Cyanose

Contacteer ons bij twijfel

Indien u verdere vragen heeft, mag u tussen 8u.30 en 20u. bellen naar een voor huisartsen ingericht telefoonnummer. Wij verzoeken u om dit bij voorkeur tussen 8u.30 en 17u. te doen. Afhankelijk van onze werkbelasting beantwoorden we uw oproep zo snel mogelijk. Om misbruik en overbelasting te voorkomen, kan u het nummer telefonisch bekomen via onze Ombudsman voor huisartsen, Jef Pissierssens: 02 476 37 14. Na 20 uur kan u telefonisch terecht op de Spoedgevallendienst.
 

Terug naar boven


Hoe wordt getest op het coronavirus?

Het UZ Brussel volgt de aanbevelingen van Sciensano om patiënten te testen op het coronavirus. 

Wanneer de huisarts zelf geen staalafname kan doen, kan een verdachte patiënt naar de Spoedgevallendienst van het UZ Brussel worden doorgestuurd. Patiënten die zich daar voor een coronatest aanmelden, worden meteen met de nodige beschermingsmaatregelen afgezonderd van andere patiënten in een coronaruimte.

Er wordt voor de staalafnames prioriteit gegeven aan de meeste dringende gevallen op basis van de klinische gegevens ingevuld op het aanvraagformulier van de huisarts. Het is noodzakelijk om dit formulier volledig in te vullen.

Het UZ Brussel voert enkel eigen testen uit voor zwaar zieke patiënten die worden gehospitaliseerd en voor wie snelle beschikbaarheid van resultaten bepalend kan zijn voor een goede zorgopvolging. De andere staalafnames worden doorgestuurd naar het referentielabo van het UZ Leuven die volgens hun triagesysteem worden opgevolgd.

Terug naar boven


Gaan consultaties, opnames, onderzoeken en ingrepen in het UZ Brussel door?

Op vraag van de Overheid stelt het UZ Brussel vanaf maandag 16 maart alle niet-dringende consultaties, opnames, onderzoeken en ingrepen uit. De betrokken patiënten worden persoonlijk gecontacteerd.

Alle dringende en noodzakelijk consultaties, opnames, onderzoeken en ingrepen blijven gebeuren. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, …) of noodzakelijke dagelijkse revalidatie worden voortgezet.

Omwille van het coronavirus moet een patiënt nu ook voor elk radiologisch onderzoek een afspraak maken. Avondconsultaties zijn ook tijdelijk niet meer mogelijk.

Belangrijk voor de huisarts:

 • De artsen van het UZ Brussel maken de inschatting van het al dan niet dringend karakter van een consultatie, opname, onderzoek of ingreep.
 • Als een patiënt zich n.a.v. een annulatie/uitstel toch zeer ongerust maakt, vragen we dat hij of zij de huisarts contacteert om te oordelen of de ongerustheid terecht is. Indien dat het geval is kan de huisarts contact opnemen met het UZ Brussel via de groene lijn.

Terug naar boven


Mogen patiënten bezoek ontvangen of begeleid worden?

Alle bezoek is verboden, met uitzondering van volgende groepen:

 • Eén of beide ouders (of gelijkgesteld) van pasgeborenen en kinderen van minder dan 18 jaar die gehospitaliseerd zijn
 • Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn

Om patiënten en medewerkers maximaal te beschermen tegen het coronavirus beperkt het UZ Brussel de begeleiding van patiënten: 

 • Enkel bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken is maximaal 1 (vertrouwens)persoon toegelaten. Dit op voorwaarde dat de begeleider ouder dan 18 jaar en niet ziek is.
 • Kinderen op Spoed mogen door maximaal 1 (vertrouwens)persoon worden begeleid, op voorwaarde dat de begeleider ouder is dan 18 jaar en niet ziek. Een volwassen patiënt mag op de Spoedgevallendienst niet begeleid worden.

Terug naar boven


Kan het UZ Brussel mijn expertise gebruiken?

JA! Het UZ Brussel kreeg de laatste dagen tientallen aanbiedingen van interne en externe artsen die hun expertise breed willen inzetten zodat we samen de dagelijkse zorg van COVID én non-COVID patiënten kunnen blijven verzekeren. Wij zijn enorm dankbaar voor dit hulpaanbod. Bent u arts en bent u bereid om mee ingeschakeld te worden in het UZ Brussel wanneer dat nodig zou zijn? Registreer u dan alvast. U wordt persoonlijk gecontacteerd. Zo staan we de komende periode sterker om artsen volop in te kunnen blijven zetten waar het nodig is in het belang van al onze patiënten.

Registreer uw aanbod om te helpen

Terug naar boven


Belangrijke links

Terug naar boven