Informatie voor patiënten met hematologische aandoeningen 

Patiënten met hematologische aandoeningen hebben over het algemeen een zwakkere immuniteit (afweer) en hebben mogelijk een verhoogd risico op infectie met het coronavirus en dus ook meer kans om COVID-19 te ontwikkelen. Patiënten die nog in actieve behandeling zijn of die nog recent (zes maanden of minder) met chemotherapie behandeld werden hebben wellicht een nog hoger risico. Tot nu toe zijn daarover nog geen alarmerende berichten verschenen maar we willen zeer voorzichtig zijn. Daarom de vraag om de volgende maatregelen te nemen.

Maatregelen voor patiënten met hematologische aandoeningen 

Voor alle patiënten en hun directe omgeving (familieleden of personen waarmee dagelijks een niet te vermijden contact is):

 • Volg dagelijks de instructies van de overheid op.
 • Was uw handen regelmatig grondig met water en zeep of desinfecteer met alcoholgel (beide zijn even efficiënt).
 • Respecteer een afstand van 1m tussen jezelf en iemand die niest of hoest.
 • Hoest in de elleboog of een papieren zakdoek die je meteen wegwerpt.
 • Vermijd openbaar vervoer.
 • Vermijd bijeenkomsten (zelfs met vrienden) in kleine, niet-verluchte ruimtes.
 • Volg reisadvies, terug te vinden op de website van de overheid en stel alle niet-essentiële reizen uit.

Voor patiënten die al meer dan zes maanden hun behandeling met chemotherapie hebben beëindigd:

 • Indien u nog aan het werk bent, is het aangeraden zoveel mogelijk thuis te werken. Indien nodig kan u hiervoor een attest bekomen via uw huisarts.
 • Vermijd contact met personen die terugkeren van een reis naar een risicogebieden.

Voor patiënten die een actieve chemotherapie volgen of een laatste toediening kregen minder dan zes maanden geleden:

 • Indien u nog aan het werk bent, is thuiswerk verplicht. Indien nodig kan u hiervoor een attest bekomen via uw huisarts.
 • Vermijd absoluut contacten met personen die recent uit het buitenland zijn teruggekomen of personen die beroepshalve of door omstandigheden een grotere kans hebben om met besmette personen in contact te komen. Voor familieleden in deze situatie wordt thuiswerk aangeraden, indien mogelijk.

Kan u zich laten testen?

De huidige richtlijnen van het UZ Brussel houden in dat enkel patiënten met koorts en kortademigheid die een ziekenhuisopname nodig hebben kunnen getest worden op COVID-19. Dus u moet zich niet melden op de spoed of op de dienst hematologie voor een test, die zal niet uitgevoerd worden als u geen symptomen heeft.

Wat in geval van koorts?

Voor patiënten die al meer dan zes maanden hun behandeling met chemotherapie hebben beëindigd:

 • Neem contact op met uw huisarts. De overheid heeft een standaardprotocol gestart waarbij iedereen die verkoudheidsymptomen heeft na een teleconsultatie (via de telefoon) met de huisarts een werkonbekwaamheid van 7 dagen krijgt. Dus blijf thuis.

Voor patiënten die een actieve chemotherapie volgen of een laatste toediening kregen minder dan zes maanden geleden:

 • Neem contact op met onze dienst vooraleer u naar de spoedgevallendienst komt, dit laat ons toe met u te evalueren of u in aanmerking komt voor een COVID-19 test. Indien dit het geval is, laat het ons ook toe de spoedgevallendienst te verwittigen van uw komst en op de hoogte te brengen van uw medische voorgeschiedenis