Artsen

dr. Gerlant van Berlaer
dr. Gerlant van Berlaer dr. Gerlant van Berlaer

dr. Gerlant van Berlaer

Consulent Intensieve Zorg
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Kinderspoedgevallen
  • Kinderintensieve zorg
  • Pijnpreventie en –behandeling
  • Kinderen in rampsituaties

Over dr. Gerlant van Berlaer

Prof. dr. Gerlant van Berlaer werkt sinds 2004 als staflid op de afdelingen pediatrische spoedgevallenzorg en intensieve zorg kinderen. Hij is kinder- en spoedarts, heeft het Belgisch Certificaat als Rampenarts, en de Europese Master in Disaster Medicine. Hij doctoreerde in 2017 met het proefschrift "Disaster and Humanitarian Emergency Response: the Importance of Field Medical Data". Hij legt zich toe op het vermijden van pijn en angst bij kinderen in ziekenhuizen, en voert onderzoek naar nieuwe methoden daarvoor. Professor van Berlaer is bovendien lid van de BVK (Belgische Vereniging Kindergeneeskunde), de VVK (Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde, de ESPNIC (European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care), en de ESICM (European Society of Intensive Care Medicine). Hij begeleidt studenten geneeskunde en verpleegkunde, assistenten in opleiding tot kinderarts, spoedarts en intensivist, en geeft les kindergeneeskunde, kinderreanimatie (APLS) en rampengeneeskunde aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, in associatie aan de KUL (Universiteit Leuven), de UPO (Università Piemonte Orientale, Italië), en aan de hogescholen van Brussel, Gent, en Antwerpen. Naast de klinische opleiding en wetenschappelijk onderzoek als lid van de ReGEDiM (Research Group on Emergency and Disaster Medicine, VUB), publiceerde hij verschillende wetenschappelijke artikels in peer-reviewed tijdschriften, voornamelijk over kinder-spoedgeneeskunde, pijnbestrijding en rampslachtoffers. Hij stichtte ook PICARO (Pediatric International Catastrophe and Relief Organisation), waarmee hij twee scholen heropbouwde in Haïti na de aardbeving van 2010.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?