PIOEN

P.I.O.E.N staat voor "Patiënt en familie Intensieve zorgen Ondersteuning En Nazorg".  

Communicatiecenter voor de familieleden van patiënten

Tijdens de eerste coronagolf werd het bezoek van patiënten in het ziekenhuis van de ene op de andere dag verboden. Als antwoord hierop ontstond er een communicatiecenter voor de familieleden van patiënten op Intensieve Zorgen (IZ). Hiernaar konden bezorgde familieleden bellen om meer informatie te krijgen van hun opgenomen familielid. Ook belde het communicatiecenter pro-actief de familieleden op met informatie en zorgden ze dat er eenmaal per dag een video call kon gemaakt worden.

Negatieve impact van Post Intensive Care Syndroom verminderen

Voor de naasten van onze patiënten is de opname van hun familielid een zeer intense periode met een zware impact, zowel tijdens als na de opname op IZ.  

Sinds 2012 is de internationale naam voor deze IZ-gerelateerde problemen: Post Intensive Care Syndroom. Post Intensive Care Syndroom (PICS) is de verzamelnaam voor de fysieke, cognitieve en psychische problemen die ontstaan door de kritieke ziekte en de intensieve zorgen behandeling daarvoor. Ongeveer de helft van de patiënten en een deel van de familieleden krijgen één van deze problemen of een combinatie daarvan. PICS kan al tijdens de IZ-opname zichtbaar zijn. Maar het kan ook pas veel later problemen geven, bijvoorbeeld bij de terugkeer naar het werk.

Met PIOEN willen we de negatieve impact van een IZ opname, voor zowel de patiënt als zijn naasten, beperken.

Verdere uitwerking

Om dit alles te kunnen realiseren, bouwt PIOEN zijn werking verder uit. PIOEN begeleidt de familie tijdens het traject van hun naaste op IZ. Dit in de vorm van:

  • begeleiding tijdens de bezoekuren
  • aanwezigheid van een PIOEN-medewerker tijdens het slecht nieuws gesprek
  • opvang van de familie erna

De dagelijkse telefoontjes naar de familie blijven behouden, ook al zijn deze ondertussen uitgebreid. Er wordt niet alleen informatiegegeven over de toestand van de patiënt, ook wordt er gekeken of de familie nood heeft aan andere ondersteuning en wordt de juiste hulp ingeschakeld.

Opstart van nazorgtraject

In de nabije toekomst wil PIOEN een nazorgtraject voor de patiënten en familie opstarten, waar patiënten en familie na ontslag van de dienst Intensieve Zorgen nog opgevolgd wordt door PIOEN. PIOEN zal daar fungeren als een schakel tussen de patiënt, de familieleden en de professionele hulpverleners.