Afspraken andere bezoekers

Andere bezoekers dan de ouders van het kind, zijn welkom op de PICU-afdeling tussen 15 en 20 uur. Voor hen gelden volgende afspraken:

  • Om de veiligheid van de gehospitaliseerde kinderen te garanderen zijn de toegangsdeuren van de kinderafdelingen standaard gesloten. Dit betekent dat niet iedereen zo maar binnen en buiten kan. Om toegang te krijgen tot de dienst belt u aan bij de afdeling.
  • Om de rust rondom het kind (en de andere kinderen) te bewaken, zijn slechts twee bezoekers per kind tegelijk toegelaten. Minstens één daarvan dient een ouder te zijn, om veiligheidsredenen.
  • Blijf niet langer dan het kind aankan en wenst en respecteer de rust op de afdeling.
  • Tijdens de bezoekuren kunnen onderzoeken of behandelingen plaatsvinden, uiteraard krijgen die altijd voorrang. 
  • Bezoekers en ouders verwittigen de verpleegkundigen als alle bezoek bij het kind vertrekt, zodat wij kunnen nagaan of alle veiligheid gegarandeerd is.

< Terug