Afspraken bezoek ouders

Hou rekening met het dag/nachtritme van uw kind

De PICU is een open afdeling, waardoor alle kinderen tegelijk door elk geluid gestoord kunnen worden in hun genezingsproces of hun noodzakelijke rust, zeker 's avonds en 's nachts. Ouders en familie houden best rekening met het dag/nachtritme van hun kind, en de andere opgenomen kinderen.

Eén toegangsbadge

Om de veiligheid van de gehospitaliseerde kinderen te garanderen zijn de toegangsdeuren van de kinderafdelingen standaard gesloten. Dit betekent dat niet iedereen zo maar binnen en buiten kan. Om de toegang voor de ouders te vergemakkelijken heeft iedere patiënt recht op 1 toegangsbadge. Deze badge kunt u gebruiken van 7 t.e.m. 20 uur. Na 20 uur en ’s nachts gaat de deur enkel open via de verpleegkundigen.

Neem zelf voldoende rust

Ook een ouder dient voldoende rust te nemen. Dat is belangrijk om zodra uw zoon of dochter aan de beterhand is de volledige zorg weer optimaal op zich te kunnen nemen.Onze huidige afdeling is helaas onvoldoende uitgerust om een ouder comfort en rust te bezorgen. De huidige infrastructuur laat het onvoldoende toe om veel extra te installeren in de intensieve kamer van het kind: dit belemmert de vlotte behandeling door het team van zorgverleners. Het is dus voorlopig niet mogelijk een extra bed in de kamer te installeren, hoogstens een zetel. Om die redenen raden we ouders momenteel nog af permanent bij hun kind te waken (uitgezonderd in de kritische momenten uiteraard) maar ook voor zichzelf voldoende comfort en rust in te bouwen. In de nieuwe afdeling, voorzien in 2021, wordt dit ongemak opgelost.

< Terug