Checklist veilige chirurgie

90% van de 22 uit te voeren controles werden daadwerkelijk uitgevoerd voor, tijdens en na chirurgische ingrepen in het UZ Brussel.

Toelichting

De Safe Surgery Checklist is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat heelkundige en invasieve ingrepen op een zo veilig mogelijke manier verlopen. Het gebruik van deze checklist beperkt de kans op mogelijke verwikkelingen tijdens of na de ingreep. De checklist veroverde dan ook zijn rechtmatige plaats in de werking van het UZ Brussel, met een duidelijke toename van de invulpercentages ter hoogte van het Centraal Operatiekwartier, Cathlab, Radiologie, Verloskwartier, Fertiliteitscentrum, ambulante zorgentiteiten…