Externe accreditaties en labels

Verschillende kwaliteitsaudits uitgevoerd in het UZ Brussel, ook door externe controleorganen, verzekeren een goede zorgkwaliteit:

Novalis Certified voor Radiotherapie - Kwaliteitszorg

Novalis Certified voor Radiotherapie - Kwaliteitszorg

De dienst Radiotherapie is sinds 2015 ‘Novalis Certified’ en dit werd vernieuwd in 2021.

‘Novalis Certified’ is een onafhankelijk accreditatieprogramma dat een zeer hoge norm oplegt voor doeltreffendheid en veiligheid van stereotactische radiotherapie (SRS) en extracraniële stereotactische radiotherapie (SBRT). In het kader van de Novalis Certified-audit worden de vereisten voor de organisatie, het personeel, de technologie en de kwaliteitsbewaking geëvalueerd.

Novalis Certified-audits worden uitgevoerd door erkende Novalis Circle-auditors en volgen de Novalis Standard 2.0. Die concentreert zich op beste praktijken inzake klinische en technische protocollen en procedures, een doorgedreven kwaliteitsbewaking, continue zelfevaluatie en verbetering van de kwaliteit, en collegiale toetsing. Bovendien is de norm gebaseerd op internationale standaarden en publicaties van verscheidene organisaties actief in radiotherapie-oncologie.