Patiëntenervaring

Kwaliteitsvolle zorg houdt voor ons ook in dat alle aspecten van de zorg zo goed mogelijk afgestemd zijn op de noden van patiënten. Feedback van patiënten kan ons hierbij helpen. De ervaringen van patiënten zeggen immers iets over de mate waarin het ziekenhuis de patiënt centraal stelt en aan die noden tegemoet komt. Tijdens deze bevraging van de gehospitaliseerde patiënten worden vooral ervaringsvragen gesteld, zoals de mate waarin medewerkers zich voorstellen, de privacy van patiënten respecteren, de nodige informatie verstrekken, ... Daarnaast worden ook twee tevredenheidsvragen gesteld.

Aanbeveling bij familie of vrienden

  • 96% van de ondervraagde patiënten zou het UZ Brussel zeker wel of waarschijnlijk wel aanbevelen bij familie of vrienden.
  • Meting via de Vlaamse Patiënten Peiling 
  • Meetresultaten: 2018 (metingen uitgevoerd in 2 meetperiodes voorjaar en najaar)

Algemene tevredenheidsscore

  • 69% van de ondervraagde patiënten geeft 9/10 of 10/10 aan het UZ Brussel. 
  • Meting via de Vlaamse Patiënten Peiling
  • Meetperiode: 2018 (metingen uitgevoerd in 2 meetperiodes voorjaar en najaar)