Artsen

dr. Randy De Baerdemaeker
dr. Randy De Baerdemaeker dr. Randy De Baerdemaeker

dr. Randy De Baerdemaeker

Klinisch staflid Lymfekliniek
Niet geconventioneerd zorgverstrekker

Specialisatie

  • Wondzorg
  • Pediatrische plastische heelkunde
  • Borstchirurgie
  • Chirurgische behandeling van lymfoedeem
  • Behandeling en reconstructie van huidtumoren
  • Handchirurgie weke delen
  • Esthetische chirurgie
  • Body contouring
  • Reconstructieve chirurgie na trauma

Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?