Onderzoeken

U kan zowel voor basis endoscopie als voor interventionele endoscopie terecht op de endoscopische eenheid. Voor de endoscopische onderzoeken zetten we de nieuwste technologieën in. Bij endoscopisch onderzoek kijken we door middel van een lange buis in de organen van het maagdarmstelsel en grijpen we zo nodig in.

Naast endoscopisch onderzoek voeren we ook functietesten en ademtesten uit. Functietesten laten toe om de werking van organen van het maagdarmstelsel te evalueren. Ademtesten evalueren op niet-invasieve wijze (dus zonder apparatuur in het lichaam te brengen) de aanwezigheid van malabsorptie (verstoorde opname van voedingsstoffen) of een maagbacterie. Tenslotte beschikken we binnen de dienst over andere testen zoals leverbiopsie, fibroscan en bio-elektrische impedantie analyse en hoge resolutie anuscopie.

Voor bepaalde onderzoeken krijgt u een informatieformulier. Neem dit door voor het onderzoek. Het formulier bevat onder andere informatie over:
  • Nuchter zijn of niet
  • Te vermijden medicatie
  • In welke gevallen u niet alleen naar het onderzoek mag komen