Opvolging van de ziekte

Opvolging in een muco-referentiecentrum biedt de voordelen dat er multidisciplinaire zorg wordt toegediend door een team met jarenlange expertise in muco.

Daarbij staan volgende principes centraal:

Driemaandelijkse controle

Elke patiënt die gevolgd wordt in een mucocentrum dient minstens 4x/jaar op controle te komen. Op de raadpleging heeft elke patiënt de mogelijkheid om de verschillende teamleden te zien, naargelang de noden. 

Terug naar boven


Jaaronderzoek

1x per jaar zal een groot onderzoek plaatsvinden op de dagkliniek (jaarbilan). Bij de bespreking van de resultaten van het jaarbilan zal u alle teamleden zien. 

Terug naar boven


Kruisinfecties vermijden

Om kruisinfecties te vermijden, zal het moment van raadpleging worden overlegd met de teamleden en wordt elke patiënt geacht een mondmasker te dragen in de wachtzaal van het ziekenhuis. Er is voldoende handontsmetting voorzien op verschillende plaatsen in het ziekenhuis opdat ook optimale handhygiëne voor de patiënt en zijn familie ter beschikking wordt gesteld. 

Terug naar boven


Longfunctietest

Er zal bij elke raadpleging een longfunctie plaatsvinden, die wordt besproken met de longarts. Er wordt ook op zeer regelmatige basis een sputumstaal afgenomen door een kinesist uit het team.

Terug naar boven


Vervolgafspraak

Voor u het ziekenhuis verlaat, zal u aangeraden worden een vervolgafspraak vast te leggen in samenspraak met de verpleegkundige van het team.

Terug naar boven