Psychologen

Elise Aerts
Elise Aerts Elise Aerts

Elise Aerts

Psycholoog

Specialisatie

  • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, …)
  • JASPER-training bij jonge kinderen met ASS

Over Elise Aerts

Elise Aerts studeerde toegepaste psychologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Nadien behaalde ze haar master in de klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2017 startte ze in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS). Daarnaast is ze werkzaam in een centrum voor ambulante (kinder)revalidatie.

Wetenschappelijk onderzoek

  • Levenskwaliteit van jongeren met het Klinefelter Syndroom en de relatie met autismespectrumstoornissen (masterthesis)