Artsen

dr. Marc Meysman
dr. Marc Meysman dr. Marc Meysman

dr. Marc Meysman

Kliniekhoofd Pneumologie
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Algemene pneumologie
  • Cardio-pulmonaal inspanningsonderzoek
  • Pulmonaal vasculaire longziekten
  • Pulmonale revalidatie
  • Chronische respiratoire insufficiëntie (zuurstoftherapie, ademhalingsondersteuning)
  • Rookstopbegeleiding

Over dr. Marc Meysman

Dr. Meysman is afgestudeerd als doctor in de Genees-Heel-en Verloskunde in 1984 aan de UGent, licenciaat in de Tropische Geneeskunde 1985, specialist in de Interne Geneeskunde 1992, pneumoloog 1999, revalidatiearts 2002.

Hij zetelt daarnaast in de raad van bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en in de wetenschappelijke raad van de Vlaamse vereniging van Longfunctielaboranten. Hij is bovendien lid van de raad van bestuur van het Forum Vlaamse Longartsen en lid van de wetenschappelijke raad Fonds voor Beroepsziekten. Verder is hij wisselend voorzitter van de interuniversitaire permanente vorming ‘Tabakologie en Rookstopbegeleiding’ in samenwerking met de Stichting tegen Kanker en VRGT. Hij is ook lid van erkenningscommissie Pneumologie en Pneumo-oncologie en stagemeester Pneumologie.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?