Een legaat schenken

Misschien wilt u ook een verschil blijven maken wanneer u er niet meer bent. Dat kan, via uw nalatenschap. U kunt geld nalaten, maar evengoed een gebouw of een kunstwerk. Roerende en onroerende goederen komen immers ook in aanmerking. Het mooie is dat u helemaal zelf bepaalt waar uw nalatenschap binnen het UZ Brussel naartoe gaat. Dat kunt u namelijk helder laten stipuleren in uw testament. De ene kiest voor het kinderziekenhuis, de ander voor een specifiek onderzoeksprogramma en weer een derde voor een bepaalde medische discipline. Steeds meer patiënten geven blijk van hun waardering voor de zorg die ze kregen, door het ziekenhuis op te nemen in hun nalatenschap. Dank zij het duo-legaat, heeft dat zelfs voordelen voor de nabestaanden.

Het duo-legaat, voordelig voor de nabestaanden

Interessant om te vermelden is het zogenaamde duo-legaat dat, zoals de naam laat vermoeden, bestaat uit twee legaten. Daarbij laat u via uw testament een som of bepaald goed na een één of meerdere personen (al dan niet wettelijke erfgenamen) en een andere som of eigendom aan een goed doel. Het is het goede doel dat naast de eigen erfbelasting of het eigen successierecht ook de erfbelasting of het successierecht van de andere legatarissen betaalt. Die laatsten krijgen met andere woorden een netto-erfenis. In de praktijk betekent dit dat zij meer overhouden. Tegelijk hebt u een positieve impact op de levens van de mensen of de zaak waarvoor het goede doel van uw keuze zich inzet.

Verwezenlijkingen dankzij giften in testamenten

De laatste jaren heeft het UZ Brussel prachtige projecten kunnen verwezenlijken dankzij giften in testamenten. Projecten die bovendien een grote impact hadden op het welzijn van de patiënten, groot en klein.

  • De renovatie van het kinderziekenhuis
  • Extra rookstopondersteuning en specialisatie voor patiënten met de longaandoening COPD
  • Bijdrage aan aankoop hartflowmachine: nodeloze risico’s vermijden bij hartpatiënten
  • Extra ondersteuning voor kinderen met een levensbedreigende ziekte via het Ridderfonds, dat speciaal voor kinderen werd opgericht.
  • Het uitbreiden van de genetische sequencing bij gepersonaliseerde kankerbehandelingen
  • In de nabije toekomst volgen er dankzij legaten nog investeringen in medische beeldvorming en kankeronderzoek, en ook extra ondersteuning voor patiënten met spierziekten

Meer weten?

Onze adviseur Dominique Van der Donckt staat voor u klaar met raad en daad. U kunt bij haar een brochure aanvragen of meteen een afspraak vastleggen. Zij komt graag naar u toe om u wegwijs te maken in deze materie. Dominique is bereikbaar via Dominique.VanderDonckt@uzbrussel.be of 0474 49 28 11. Na haar bezoek bent u nog volledig vrij om te doen wat u wil.