Onderzoeken in het Vaatlabo

Angiografie

Angiografie

Bij een angiografie wordt een beeld gemaakt van een ader of slagader. Er zijn verschillende mogelijkheden om een angiografie uit te voeren en deze hebben elk specifieke voor- en nadelen. Uw vaatchirurg zal gericht en beargumenteerd voor het éne of andere onderzoek kiezen.

Type angiografie

 

Echografie

CT-angio

NMR-angio

Intra-arteriële angio

(meer info)

Voorbereiding?

/

Vergt veneuze lijn voor toedining contrast

Vergt veneuze lijn voor toedining contrast

Vergt slagaderlijke punctie

Verreist soms een opname

Bedrust en compressief verband in de lies indien punctie

Contrast?

/

Jood-houdend contrast

Niet-jood-houdend contrast

Jood-houdend contrast

Vemelden?

/

Zwangerschap

Nierproblemen

Allergieën

Claustrofobie

Metaal in lichaam

Claustrofobie

Zwangerschap

Nierproblemen

Allergieën

Medicatie (bloedontstollers)

Eerdere heelkundige ingrepen in de liezen

Principieel akkoord met eventuele ingreep

Nuchter?

/

Nuchter na ontbijt

Nuchter na ontbijt

Nuchter na ontbijt

Duur onderzoek?

30-60 min.

20 min.

30 min.

40-60 min.

Toepassing?

Screening

Diagnose

Diagnose

Diagnose

Voorbereiding op ingreep