Contacteer ons

Elk ziekenhuis heeft een team voor infectiepreventie. Het UZ Brussel-team bestaat uit een arts en 4 verpleegkundigen met een specifieke expertise in infectiebeheersing. Zij staan samen met het Comité voor Ziekenhuishygiëne, de hoofdarts en het hoofd van het verpleegkundig departement in voor de preventie van zorginfecties in het ziekenhuis.