Disclaimer


Verzamelen en bewaren van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de UZ Brussel-website verzamelt en bewaart het ziekenhuis uw gegevens in een aantal specifieke situaties:

  • Bij het invullen van webformulieren
  • Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief
  • Bij het reageren op nieuws- of blogberichten
  • Bij het toegang verlenen tot webportalen (patiëntenportaal, …)

Uw gegevens worden alleen gebruikt in het kader waarin ze worden verzameld, nooit voor commerciële doeleinden. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en nooit doorverkocht/gegeven aan derden.

U heeft altijd het recht om de gegevens die het ziekenhuis van u heeft verzameld te bekijken, te wijzigen of te laten schrappen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het UZ Brussel gevestigd te 1090 Brussel, Laarbeeklaan 101.

Indien u vragen heeft, kan u mailen naar communicatie@uzbrussel.be.

Terug naar boven


Het beleid m.b.t. cookies

Wat zijn cookies?

Om u de best mogelijke webervaring te bieden, gebruikt de UZ Brussel-website cookies. Deze cookies worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de website naar uw browser worden gestuurd, zodat uw browser wordt herkend. Cookies worden op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone bewaard. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die wordt bezocht of door partners waarmee de website samenwerkt. Cookies lezen enkel de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie.

Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Welke cookies gebruikt de UZ Brussel-website?

De UZ Brussel-website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

  • Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u vlot door de website kan navigeren, webteksten kan raadplegen, formulieren kan invullen, ...

  • Functionele cookies

Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van de website en zorgen ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Via deze cookies kan u bijvoorbeeld uw taalkeuze, presentatievoorkeuren, ... bewaren.

  • Analytische cookies

Dankzij deze cookies wordt via Google Analytics informatie verzameld over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, welke en hoe vaak webpagina's bezocht worden, ... Via deze informatie kunnen statistische analyses gemaakt worden. Op basis daarvan kan de structuur, navigatie, inhoud, ... van de website optimaal worden afgestemd op de noden van de gebruikers en worden verbeterd.

  • Multimedia cookies

Via deze cookies kan u op de website video's bekijken die het UZ Brussel op Vimeo, YouTube, ... heeft geplaatst. Deze video's worden gebruikt om bepaalde behandelingen uit te leggen, nieuwsberichten met videoreportages te verrijken, ...

  • Social media cookies

Via deze cookies kan u makkelijker met de sociale media-kanalen van het UZ Brussel interageren. Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om een Facebook-post of een tweet in een nieuwsbericht te bekijken.

Hoe beheert u de cookies op de UZ Brussel-website?

U kan de actieve cookies op de website van het ziekenhuis altijd beheren op deze webpagina:

Pas uw voorkeuren aan

Hoe kan u cookies verwijderen?

Om snel en gemakkelijk in elke browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, …) cookies te verwijderen, bestaat een handige toetsenbordcombinatie: CTRL + SHIFT + DELETE. Op een Mac gebruikt u de combinatie COMMAND + SHIFT + DELETE. 

U kan cookies ook verwijderen in de instellingen van uw browser. 

Vragen?

Voor vragen over het cookiebeleid kan u terecht bij de dienst communicatie van het UZ Brussel via communicatie@uzbrussel.be.

Terug naar boven


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het UZ Brussel of rechthoudende derden. Voor het gebruik ervan is dus een formele toelating nodig. Contacteer daarvoor de Communicatiedienst via communicatie@uzbrussel.be.

Terug naar boven


Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. 

UZ Brussel levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal UZ Brussel de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u de beheerder van de site contacteren via communicatie@uzbrussel.be of via de link die onderaan quasi elke webpagina wordt aangeboden.

UZ Brussel kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. UZ Brussel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

UZ Brussel kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. UZ Brussel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Terug naar boven


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Terug naar boven