Contact

Als u vindt dat een van uw rechten als patiënt niet werd gerespecteerd, heeft u een klachtrecht. Het is altijd aan te raden om eerst zelf met uw zorgverstrekker (arts, verpleegkundige, …) te praten. Als dat niet mogelijk is of niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de ombudsdienst.

De ombudspersoon is onpartijdig en respecteert het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van het dossier.

Bemiddeling

De ombudspersoon probeert te bemiddelen. Dit betekent dat, eens de vraag van de patiënt duidelijk is, de zorgverstrekker wordt gecontacteerd. Bemiddeling streeft naar een oplossing voor alle betrokkenen. Indien er ondanks bemiddeling toch geen oplossing komt, informeert de ombudspersoon over andere mogelijke kanalen om een oplossing te vinden. 

Contactgegevens

De ombudspersoon is beschikbaar bij voorkeur op afspraak, op werkdagen tijdens de kantooruren. Volg het routenummer 1031.

Ombudsdienst UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel

U kan uw vraag of klacht ook indienen via het webformulier.