Nieuwsberichten

  • Wat doet het UZ Brussel om het energieverbruik te beperken?
    01/12/2022
    We moeten er geen doekjes om winden: het UZ Brussel is een grootverbruiker. De energiekosten drukken is een werk van lange adem. Toch willen we ook op korte termijn energie besparen. Dries Bollaerts, Energy Manager van het UZ Brussel, vertelt.
  • Nieuw valdetectiesysteem op de dienst Geriatrie
    01/12/2022
    Vallen is een niet te onderschatten risico voor oudere patiënten. Daarom is de dienst Geriatrie gestart met een project om sneller te kunnen detecteren wanneer een patiënt het risico loopt om te vallen of effectief is gevallen. Samen met de dienst Biotechniek kozen ze voor de Kepler Night Nurse. Dit systeem stelt de verpleegkundigen in staat om op een gecentraliseerde manier de hele afdeling op te volgen en om sneller in te grijpen indien nodig. Het UZ Brussel is een van de eerste ziekenhuizen d...

UZ Brussel blogt