Nieuwsberichten

  • Nieuw UZ Brussel kwaliteitskader: meer focus op tastbare resultaten voor patiënt en medewerker
    20/10/2021
    Een ambitieus kwaliteitsbeleid met meer focus op een daadwerkelijke verbetering van het resultaat van de zorg en van patiëntenervaringen, dat is het uitgangspunt van het vernieuwde kwaliteitskader dat het UZ Brussel de afgelopen maanden met betrokkenheid van artsen, verpleegkundigen en experten uit ondersteunende diensten heeft uitgewerkt. De vernieuwing komt er na de beslissing van einde 2020 om niet verder te gaan met de JCI-accreditering. Dit internationale accrediteringsprogramma resulteerde...
  • Dr. Marc Schiltz nieuwe dienstverantwoordelijke Fysische Geneeskunde & Revalidatie
    01/10/2021
    Sinds 1 oktober is dr. Marc Schiltz dienstverantwoordelijke Fysische Geneeskunde & Revalidatie. Hij volgt dr. Erika Joos op die wel nog actief blijft op de dienst. Dr. Schiltz: “Naast een nog betere communicatie met de huisarts, zie ik nog marge voor uitbreiding in ambulante revalidatie. Maar de essentie is dat de patiënt centraal staat. In het ziekenhuis, thuis of ambulant: overal moet hij kwaliteitsvolle revalidatiezorg krijgen. Daar is veel overleg voor nodig, en idealiter merkt hij niets va...

UZ Brussel blogt

Helena Frederix, Peggy De Greef, Katrien De Leeuw, Joris Wouters en hun collega's Helena Frederix, Peggy De Greef, Katrien De Leeuw, Joris Wouters en hun collega's

Wij zijn moe en boos!

15/09/2021
Helena Frederix, Peggy De Greef, Katrien De Leeuw, Joris Wouters en hun collega's
Verpleegkundigen van de dienst Intensieve Zorg van het UZ Brussel