Taakomschrijving

Bij de ombudspersoon kunt u terecht voor meer informatie over uw rechten en plichten als patiënt. De specifieke taakomschrijving van de ombudspersoon staat vermeld in de wet op de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002:

  • Het bevorderen van de communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar
  • Het bemiddelen bij klachten
  • Het informeren over andere kanalen indien er geen oplossing bereikt wordt
  • Het informeren over de eigen werking
  • Het formuleren van aanbevelingen bij herhaling van dezelfde tekortkomingen
     

De ombudsdienst werkt volgens zijn huishoudelijk reglement. Zo contacteert u de ombudsdienst.

Waarvoor kan u niet bij de Ombudsdienst terecht?