Taalbijstand nodig?

Patiëntenpopulaties zijn vandaag zo divers als de samenleving zelf. Het UZ Brussel is er het levende voorbeeld van. De voertaal in het ziekenhuis is het Nederlands, maar onze medewerkers spreken zo veel mogelijk de taal van de patiënt en zijn familie. Wanneer er omwille van taal- en culturele barrières toch hindernissen zouden opduiken dan kunnen zowel zorgverleners als patiënten een beroep doen op intercultureel bemiddelaars of tolken. Voor dove en slechthorende patiënten kan een tolk Vlaamse gebarentaal worden ingeschakeld.

We werken ook samen met andere ziekenhuizen en gespecialiseerde tolkdiensten om patiënten te woord te staan in een taal die ze begrijpen. We bekijken dan hoe we u het best kunnen helpen.