Reconstructieve chirurgie

Borstreconstructie

Borstkanker is een zeer frequente aandoening bij vrouwen. Om borstkanker te bestrijden, bestaan er verschillende behandelingen.

Lees meer
Terug naar boven


Lymfoedeem

De Lymfekliniek van het UZ Brussel is gespecialiseerd in de behandeling van lymfeoedeem. Dit is een ophoping van vocht in een van de ledematen als gevolg van een onderbreking of wijziging in het lymfesysteem. In de volksmond is dit beter bekend als een ‘dikke arm’ of het ‘dikke been’.

Lees meer
Terug naar boven


Handchirurgie

De menselijke hand is een complex sensomotorisch orgaan. Een maximum aan elementen zit in een minimum aan ruimte. Handchirurgie kan een optie zijn bij verschillende aandoeningen.

Lees meer
Terug naar boven


Reconstructie bij letsels aan ledematen

Letsels aan ledematen kunnen het gevolg zijn van een trauma of tumoren. In beide gevallen kan een reconstructie nodig zijn.

Lees meer
Terug naar boven


Reconstructie bij hoofd- en halstumoren

Voor de behandeling van kwaadaardige hoofd- en halstumoren is een multidisciplinaire aanpak nodig. Het wegsnijden van deze tumoren laat vaak belangrijke letsels na. De plastische chirurg neemt het reconstructieve luik voor zich om het defect te kunnen sluiten. Het gaat vaak om langdurige, complexe ingrepen die eveneens in teamverband worden uitgevoerd.

Terug naar boven


Reconstructie bij huidtumoren

Het behandelen van goed- en kwaadaardige huidtumoren is eveneens het werkterrein van de plastisch chirurg. Er zijn gelukkig meer goedaardige tumoren (waarbij een eenvoudige uitsnijding volstaat) dan kwaadaardige waarbij het type van tumor de behandeling en prognose bepaalt.

Terug naar boven