Expertise

De dienst Pneumologie is gespecialiseerd in de opsporing, diagnose, behandeling en preventie van ziekten die de longen, luchtwegen, borstkas en ademhaling aantasten:

 • Astma

  Chronische inflammatoire aandoening van de luchtwegen die klachten van kortademigheid, piepende ademhaling en hoesten kan veroorzaken, in ongeveer de helft van de gevallen in associatie met een allergie.
 • COPD of rokerslongen

  Chronische luchtwegobstructie door blootstelling aan sigarettenrook, toxische gassen of beroepsmatige luchtvervuiling.
 • Bronchuscarcinoom of longkanker

  Kwaadaardige aandoening van de luchtwegen of longen, meestal veroorzaakt door roken.
 • Pneumonie of longontsteking

  Infectie van de longen, meestal maar niet uitsluitend veroorzaakt door bacteriën of virussen.
 • Slaapgebonden ademhalingsstoornissen

  Snurken en slaapapneu (stoppen met ademen tijdens de slaap), met als gevolg slechte slaapkwaliteit en vermoeidheid overdag.
 • Mucoviscidose, taaislijmziekte of cystic fibrosis

  Erfelijke aandoening die taai slijm in de luchtwegen veroorzaakt. Meer informatie over Mucoviscidose op de pagina's van het Muco Referentiecentrum.
 • Interstitiële longaandoeningen

  Ontsteking en/of fibrose van het longweefsel.
 • Aandoeningen van de bloedvaten van de long

  Longembolie (bloedklonters die in de longslagaders vastzitten) en pulmonale hypertensie (verhoogde druk in de longslagaders).
 • Ademspierzwakte

  (Neurologische) aandoeningen van de ademspieren (middenrif, tussenribspieren, ...) of hun zenuwbanen.
 • Aandoeningen van de longvliezen

  Pleuritis (ontsteking van het borstvlies), pleuravochtuitstorting en klaplong.
 • Acute en chronische respiratoire insufficiëntie

  Hypoxemie (zuurstoftekort) met of zonder hypercapnie (koolzuurdioxide-stapeling met verzuring van het bloed).