Info voor huisartsen

Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak een aantal onverklaarde klachten of een combinatie van verschillende symptomen. Voor de huisarts is het niet altijd gemakkelijk in te schatten wanneer en naar wie een patiënt door te sturen. Wanneer hij/zij niet duidelijk een verklaring vindt voor diverse symptomen kan hij de patiënt verwijzen naar het referentiecentrum waar trajecten voorzien zijn om de patiënten bij de juiste expert of team van experten te brengen. Zowel voor kinderen als voor volwassenen zijn deze trajecten voorzien.

Presentaties huisartsensymposium (2017)

Om de samenwerking met huisartsen nog te verbeteren, organiseerde het Centrum voor Zeldzame Ziekten op 16 december 2017 een symposium voor huisartsen. De presentaties bieden de huisarts informatie over ondermeer de diagnose en behandeling van een aantal zeldzame ziekten: