Onderwijs & Wetenschappelijk onderzoek

Een universitaire dienst Nefrologie heeft naast de klinische activiteiten ook een academische opdracht, bestaande uit onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

Onderwijs

De dienst nefrologie van het UZ Brussel leidt artsen op tot specialisten met bijzondere bekwaming in de nefrologie. De dienst is een onderdeel van het departement interne geneeskunde. Studenten uit de artsenopleiding en artsen die zich specialiseren in interne geneeskunde kunnen stage lopen op de dienst nefrologie. Verpleegkundigen in opleiding lopen stage zowel op de hospitalisatieafdeling als op de dialyseafdeling.

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek is zowel klinisch en patiënt georiënteerd als experimenteel. De dienst werkt hiervoor samen met andere diensten binnen en buiten de universiteit en met de industrie. Het onderzoek van de dienst wordt gesteund door de Vrije Universiteit Brussel en door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. De onderzoeksopdracht van universitaire ziekenhuizen in België is echter onvoldoende gefinancierd. U kunt het wetenschappelijk onderzoek van de dienst steunen door een storting:

  • Op rekeningnummer 375-1007077-05 van het UZ Brussel.
  • Met vermelding: 'ten gunste van rek. nr. 44501139 klin. studies'
  • Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

Meer info over fondsenwerving via de UZ Brussel Foundation.