INITIATE Studie

Internationale observationele post-marketing studie van DME-patiënten met sub-optimale respons op anti-VEGF die met dexamethason intravitreaal implantaat (DEX-I) opgestart worden

Hoofdonderzoeker: Dr. Giuseppe Fasolino

Diabetisch macula-oedeem (DME) is een zwelling van het netvlies die optreedt bij patiënten met diabetes als gevolg van het lekken van vocht uit bloedvaten in de macula. De macula is het gedeelte van het netvlies waarmee u scherp ziet. Wanneer de macula opzwelt met vocht, wordt het centrum van het gezichtsveld wazig en wordt vaak behandeld met een injectie van anti-vasculaire endotheliale groeifactor (anti-VEGF), een eiwit dat van nature voorkomt in het menselijk lichaam en dat bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten. 

Doel van de studie

Deze real-world studie is georganiseerd om informatie te verzamelen over patiënten behandeld met het goedgekeurde geneesmiddel Ozurdex® die suboptimale respons vertonen op anti-VEGF, in de dagelijkse praktijk.

AbbVie (de opdrachtgever van de studie) is geïnteresseerd in het beschrijven van de behandelingspatronen en de kenmerken van de patiënt vóór de start van Ozurdex® en in het evalueren van de impact van het tijdstip van de start van Ozurdex® op de klinische resultaten.

https://clinicaltrials.gov/study/NCT05978622