Wondzorg

Een wondgenezingsproces is zeer complex en het verloop zal afhankelijk zijn van:

  • Type wonde
  • Oorzaak waardoor de wonde ontstaan is
  • Optreden van complicaties

Een wonde is slechts een onderdeel van de pathologie (leer van de ziekten). Een goede analyse van de algemene toestand van de patiënt, opsporen van de oorzaak waardoor de wonde is ontstaan en deze behandelen zijn belangrijk om de wondhelingstijd te verkorten. Een goede wondzorg wordt verzekerd door een optimale en multidisciplinaire aanpak.