Wat is schisis?

Schisis (ofwel “spleet” in het Grieks) is een aangeboren afwijking van lip, kaak en/of verhemelte. Steeds vaker wordt schisis al vóór de geboorte van het kind ontdekt bij het maken van een echografie tijdens de zwangerschap. 

Als u hoort dat uw kind schisis heeft, kunt u met heel wat vragen zitten. Wat is het precies? Wat betekent het voor mijn kind? Wat kan eraan gedaan worden? Als bij uw kind schisis is vastgesteld, wordt dit doorgegeven aan het schisisteam van het UZ Brussel. Het team neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om informatie te geven en een antwoord te geven op al uw vragen.

De schisis kan gevolgen hebben voor verschillende ontwikkelingsgebieden. Daarom heeft het UZ Brussel een team van specialisten, dat zorg draagt voor de behandeling en begeleiding van uw kind: het schisisteam. Verschillende disciplines werken binnen het team nauw samenwerken om een optimaal resultaat te bereiken. Na de initiële behandeling volgen we u samen met uw kind volgens een vast schema op tijdens het spreekuur van het schisisteam.