Betalen na een spoedbehandeling

Het bedrag dat u moet betalen voor een consultatie op de Spoedgevallendienst, hangt af van de situatie:

 • U bent aangesloten bij een mutualiteit in België

  Dan geldt de derdebetalersregeling. Dit betekent dat het UZ Brussel de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het ziekenfonds ontvangt en dat u alleen het eventuele remgeld betaalt.
 • U bent niet aangesloten bij een mutualiteit in België

  Dan moet u de factuur volledig zelf betalen.
 • Arbeidsongeval

  Alle kosten vallen ten laste van de werkongevallenverzekering, mits aangifte door de werkgever én aanvaarding door de verzekering.
 • School- of sportongeval

  School- en sportongevallen moeten aangegeven worden aan de sportclub of school. U betaalt de factuur aan het ziekenhuis en dient deze factuur dan in bij de sportclub of school.
 • Kosten ziekenvervoer

  Indien u met een ziekenwagen op de Spoedgevallendienst werd binnengebracht, krijgt u een factuur van de ziekenwagendienst. De kosten voor ziekenvervoer in het kader van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (oproepnummer 112) zijn vastgelegd en kunnen geraadpleegd worden via www.112.be.

  Indien u buiten het ziekenhuis behandeld werd door de MUG van het UZ Brussel, dan ontvangt u hiervoor een factuur van het ziekenhuis.