Expertise

Algemene kindergeneeskunde staat in voor diagnostiek en behandeling van algemeen geneeskundige problemen bij kinderen met zeer diverse klachten. Tijdens deze raadpleging zal een eerste diagnose en advies gegeven worden en bekeken worden of gespecialiseerd advies van andere diensten van het KidZ Health Castle nodig is of behandeling en opvolging door de algemene kinderarts of huisarts voldoende is.

 • Problemen en opvolging groei en ontwikkeling van de pasgeborene, kind en adolescent 
 • Preventie en vaccinaties 
 • Opvolging van kinderen na opname of bezoek aan urgentiedienst 
 • Algemeen inwendige ziektes van acute/subacute en chronische aard:
   
  • Maag-darmproblemen en nutritie
  • Respiratoire aandoeningen 
  • Problemen met hart-en bloedvaten 
  • Infectieziekten 
  • Neurologische en ontwikkelingsproblemen 
  • Aandoeningen van nieren en urinewegen 
  • Over- of ondergewicht 
  • Problemen van puberteit en adolescentie 
    
 • Eerste advies rond:
   
  • Pijn ter hoogte van het locomotorisch stelsel (skelet, gewrichten, spieren) 
  • Letsels ter hoogte van de huid (uitslag, zwelling, …) 
  • Letsels ter hoogte van mond, tanden en ogen 
  • Neus-, keel- en oorproblemen 
  • Afwijkend gedrag 

 

Al deze raadplegingen gebeuren in nauwe samenwerking met alle subspecialisaties van het KidZ Health Castle.