Expertise

De afdeling kindercardiologie zorgt voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen, zoals openingen in het hart, en niet-aangeboren hartafwijkingen waaronder ontstekingen van de hartspier, de hartkleppen of het hartzakje. 

Integrale zorg

Op de afdeling Cardiologie kinderen behandelen we niet louter de hartaandoening, maar bieden we het kind en zijn of haar gezin integrale zorg. Een team van verpleegkundigen, psychologen en sociaal verpleegkundigen zorgt voor een individuele begeleiding voor én na de diagnosestelling en de behandeling.

Alle kinderen met hartaandoeningen worden opgevangen, ofwel ambulant, ofwel via de hospitalisatie, inclusief neonatologie en intensieve zorgen. Alle kinderen krijgen een volledige diagnose en medische behandeling binnen het ziekenhuis. Voor chirurgie en catheterinterventies werken wij samen in een associatie met de kindercardiologie en kindercardiochirurgie afdelingen van het UZ Gent. 

Vlotte transitie van adolescenten

Eenmaal onze patiënten 16 jaar geworden zijn, wordt opvolging en behandeling verdergezet op de dienst cardiologie waar dr. Daniele Plein gespecialiseerd is in volwassenen met aangeboren hartafwijkingen. Kindercardiologen en cardiologen voor volwassenen werken nauw samen en zorgen voor een vlotte transitie en transfer van de adolescenten.