Artsen - Genetici

dr. Florence Belva

dr. Florence Belva

Consulent Centrum voor Medische Genetica
Geconventioneerde zorgverstrekker

Over dr. Florence Belva

Dr. Florence Belva is afgestudeerd als pediater en is sinds 2003 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Medische Genetica. Haar onderzoek spitst zich toe op de opvolging van kinderen geboren na een vruchtbaarheidsbehandeling. Ze legde in 2012 haar doctoraatsthesis af over de gezondheid van kinderen geboren na intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). Momenteel ligt de focus van haar onderzoek op de lange termijneffecten van deze behandeling en meer bepaald op het risico van onvruchtbaarheid bij de jongeren zelf die geboren werden na een vruchtbaarheidsbehandeling bij hun ouders. Verder is dr. Belva binnen de dienst verantwoordelijk voor de opstart en opvolging van de studies in het kader van de medische follow-up van kinderen geboren na de verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen (onder andere Pre-implantatie Genetische Testing, vitrificatie van eicellen, in vitro maturatie van eicellen).


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?