Onderzoeken naar bijnieraandoeningen

Laboratoriumonderzoek

Zowel in het bloed, als in urine en in speeksel kunnen hormoonconcentraties worden gemeten en aan de hand van normaalwaarden kan bepaald worden of de gemeten concentraties abnormaal zijn of niet. Ook kan de reactie van hormonen worden gemeten op toediening van andere hormonen of medicamenten. Dit kan inzicht geven in de aarde van de aandoening.

Terug naar boven


MRI of CT-onderzoek van de bijnieren

Zowel CT als MRI kunnen gebruikt worden om de bijnieren af te beelden, d.w.z. te kijken of er een tumor zichtbaar is in de bijnierschors of merg, hoe groot deze tumor is en hoe de bloedvatvoorziening. Bij herhaalde beeldvorming kan ook bekeken worden of er groei optreedt.

Terug naar boven


< Terug