Onderzoeken naar schildklieraandoeningen

Laboratoriumonderzoek

In het bloed kunnen hormoonconcentraties worden gemeten en aan de hand van normaalwaarden kan bepaald worden of de gemeten concentraties abnormaal zijn of niet. Dit kan inzicht geven in de aarde van de aandoening.

Terug naar boven


Echografie van de schildklier

De echografie van de schildklier is een belangrijk onderzoek van de schildklier om de grootte en uitbreiding vast te stellen, maar ook om goed naar de karakteristieken van een nodule te kijken en eventueel gericht een punctie te doen voor het verkrijgen van cytologisch material. Dit kan vervolgens bekeken worden door de anatomo-patholoog.

Terug naar boven


Schildklierscintigrafie

Na toediening van een radioactief middel zoals technetium of jodium kan de opname hiervan bekeken worden in schildklierweefsel. De opname kan verhoogd zijn bij een te snelle werking van de schildklier, of juist verlaagd zijn plaatselijk bij een zogenaamde koude nodule of thyreoiditis.

Terug naar boven


Schildklierpunctie

Indien er bij echografie van de schildklier sprake is van een verdachte nodule, kan er overgegaan worden tot het doen van een zogenaamde punctie. Hierbij wordt onder echografische controle geprikt in de nodule en worden er cellen opgezogen. Deze kunnen bekeken worden door de anatomo-patholoog. Deze classificeert vervolgens het punctaat in goedaardig of kwaadaardig middels de Bethesda-richtlijnen.

Terug naar boven


< Terug